Paris
Monaco
Nice
Nice
France
France
France
Paris
Paris
Paris
France
Nice
Nice
Nice
Nice
Paris
Cannes
Orlando
Miami
Miami
Miami
Miami
Florida
Florida
Florida
Tampa
Miami
Miami
Sea World, Orlando
Miami Zoo
Miami
New Mexico
Washington, D.C.
Washington, D.C.
Washington, D.C.
Florida
Florida
Florida
Full Moon
Miami
Miami
Miami
Miami
New Mexico
California
California
California